English (United Kingdom)
O spoločnosti História
História spoločnosti Soft & Control Technology s.r.o. v skratke
 
Soft & Control Technology vznikla 23.11.1990 ako verejná obchodná spoločnosť s hlavnou pracovnou náplňou „monitorovanie technologických procesov“. 19. mája 1994 sa zmenila právna forma spoločnosti na Soft & Control Technology s.r.o. - skrátene SCT s.r.o. Spoločnosť sa do dnešného dňa rozvinula na stredne veľkú firmu pozostávajúcu z niekoľkých oddelení, zabezpečujúcich vlastný vývoj a výrobu priemyselných telemetrických a riadiacich systémov a rozvádzačov, vývoj softvéru ako aj inštaláciu a servis vlastných telemetrických a monitorovacích systémov.

Firma SCT pôsobí v oblasti plynárenského priemyslu a energetiky, kde realizuje stovky softvérových aplikácií a tisíce telemetrických a monitorovacích systémov. Mimo tejto oblasti realizuje dodávky vlastných batériových telemetrických systémov pre náročné priemyselné aplikácie v rámci Európy.

Priebeh hlavných aktivít

2012

Rozšírenie systémov BaWiT o nové typy vrátane nových snímačov teploty a vlhkosti. Pribudli riešenia s možnosťou rádiového prenosu, GSM a CDMA prenosu s možnosťou prenosu informácií medzi radou BaWiT a PLC T41. 

BaWiT-C


BaWiT-M-SH5

2011

Telemetrické zariadenia s označením PLC T1 za účelom inovácie starších telemetrických systémov. 

 PLC

2010

Telemetrické zariadenia s označením BaWiT do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu. Možnosť napájania na batérie. Teplotný rozsah -40°C až +85°C.

 BaWiT -A-B

2008 až 2009 testovacio vibračná komora
Začiatok spolupráce s firmami Acandia zo Švédska a Goodtech z Nórska. Spustenie prevádzky testovacej komory v priestoroch spoločnosti za účelom testovania vlastných zariadení.
2006 až 2007 Stredno odber plynu

Diaľkové monitorovanie strednoodberateľov plynu pre SPP v celkovom počte 4200 odberných miest využitím vlastného telemetrického batériového systému s GPRS prenosom informácií do vlastného SCADA systému s prepojením na systém SAP.

Dodávka monitorovacieho a riadiaceho systému pre vyše 100 staníc protikoróznej ochrany SPP s možnosťou diaľkového ON-LINE riadenia a merania.

2005 až 2007

rozvádzač

Hlavná budova spoločnosti

Nový monitorovací systém na monitorovanie a riadenie 540 regulačných staníc plynu s využitím GSM prenosu dát. Celková dodávka vrátane snímačov.

Rozšírenie monitorovacieho systému veľkoodberateľov plynu SPP o ďalších viac ako 650 odberateľov na celkový počet už viac ako 1200 odberných miest.

Spoločnosť zaviedla systém kvality ISO 9001 a certifikáciu uskutočnila jedna z najväčších svetových certifikačných spoločnosti – SGS.

Nové sídlo spoločnosti. Presťahovanie do samostatnej budovy v priemyselnej zóne Košice – sever.

2004 až 2006
Diaľkové monitorovanie veľkoodberateľov plynu pomocou GSM siete pre SPP s prenosom informácií až do fakturačného systému na báze SAPu. Celková realizácia vyše 1200 odberných miest. Použitý vlastný monitorovací systém.
2004 až 2005 gms grafy

Softvérový systém „Gas manažment systém“ pre 4 regionálne centrá divízie distribúcie a ústredie SPP, zabezpečujúci štatistické spracovanie technologických a obchodných informácií z plynárenských regulačných staníc a odberných miest odberateľov plynu, vrátane ich validácie a prenosu do fakturačných systémov SAP. Celkovo vyše 400 klientov.

Manažérsky systém EPOS. Softvérový nástroj na manažérske riadenie a kontrolu činnosti v divízii distribúcie SPP. Viac ako 400 aplikácií.

2004
Telemetrický systém pre GSM zber údajov z obchodných meradiel plynu v celkovom počte 250 systémov.
2003
Obchodné zastúpenie firmy Fargo Telecom pre predaj GSM/GPRS modemov MAESTRO na báze modulu Wavecom WismoQuik na Slovensku.
2002 až 2003 protikorozna ochrana

Monitorovací systém na zber údajov a ovládanie priemyselných technologických objektov pre protikoróznu ochranu v SPP.

Monitorovanie a diaľkový GSM zber údajov z obchodných meradiel - prepočítavačov z odberných miest veľkoodberateľov plynu. Zber realizovaný zo 163 odberných miest.

2002
Vývoj meracieho a registračného systému pre protikoróznu ochranu v SPP.
2001
Obchodné zastúpenie firmy MAXON Europe Ltd. (Veľká Británia) v oblasti dátových GSM a GPRS prenosových systémov pre Slovensko.
2001 až 2002
Vývoj a výroba vlastného mikropočítačového systému na sledovanie a zber informácií z obchodných meradiel so vstavaným dátovým GSM modemom.
2000 až 2001 Komunikačný Server
Vývoj a výroba komunikačných serverov pre SPP pre zber informácií z technológie pomocou GSM siete, ako aj privátnych rádiových sietí za pomoci rôznych komunikačných protokolov. Vývoj a výroba vlastného riadiaceho systému na monitorovanie a riadenie plynárenských regulačných staníc v celkovom množstve 100 aplikácií s prenosom dát pomocou siete GSM.
2000
Vývoj a realizácia 11 databázových SQL SMS serverov na automatizované sledovanie údajov z technológie a ich zasielaním formou SMS správ v GSM sieti.
1999
Vývoj a realizácia 11 SQL databázových multimediálnych pracovísk na spracovanie dokumentácie vo forme fotografií, video - obrazu, zvuku a textu z technologických procesov.
1996 až 2000 monitoringGraph
Vývoj a realizácia SQL databázového softwerového projektu na vyhodnocovanie údajov z 11 SCADA systémov pre rôzne odbory a oddelenia energetického závodu v rámci celého územia Slovenska. Realizovaných bolo 5 druhov pracovísk s vyše 80 inštaláciami.
1995
Vývoj a realizácia dátového retranslačného komunikačného systému na zber dát z technológie. (Použité na retranslačných bodoch Chopok a Poľana).
1992 až 1995 velin
Prvé kompletné riešenie v SPP na Slovensku. Komplexný monitorovací systém 48 plynárenských regulačných staníc s rádiovým prenosom údajov v pásme 450MHz na dispečing plynárenského závodu. Celá dodávka "na kľúč" od monitorovania staníc vlastným technologickým počítačom, cez prenosové cesty (retranslačné body Sitno, Chopok, Poľana) s vlastným komunikačným protokolom, až po dispečing a jeho kompletné technické i programové vybavenie.
1994 KomModul
Vývoj a výroba vlastného komunikačného systému na báze signálového procesora pre rádiový zber údajov v privátnej sieti.
1993
Monitorovací systém zásobovania plynom pre Univerzitu Mateja Bella v Banskej Bystrici.
1992
Zber informácií z pozorovacích staníc a ich prenos cez prenajaté i verejné okruhy do dispečerského centra pre Slovenský hydrometeorologický ústav Košice.
1991 Monitorovací System

Prvenstvo - Monitorovací systém na zber údajov z plynárenských regulačných staníc cez telefónnu linku, ktorý bol prezentovaný na Medzinárodnom sympóziu PLYN `91. Ide o prvú realizáciu mikropočítačového monitorovania s diaľkovým prenosom údajov v rámci plynárenstva na Slovensku i v Čechách.