English (United Kingdom)
O spoločnosti Štruktúra
Štruktúra spoločnosti:
 • Riaditeľ a sekretariát
 • Oddelenie personalistiky a ekonomiky
 • Oddelenie technického vývoja
 • Oddelenie výroby a finalizácie
 • Oddelenie vývoja softvéru
 • Oddelenie obchodu a marketingu
 • Oddelenie servisu a aplikácií
 • Odelenie vzdelávania a kontroly

Poskytujeme:

 • Výskum a vývoj vlastných samostatných projektov
  • vývoj telemetrických systémov
  • vývoj snímačov a priemyselných I/O rozhraní
  • vývoj komunikačných systémov na báze GSM
  • vývoj komunikačných serverov pre zber dát z technológie
  • vývoj meracích a registračných systémov
  • vývoj softvérových klient – server SQL aplikácii
 • Kusová aj sériová výroba, testovanie a zahorovanie priemyselných systémov
  • kusová výroba malých systémov
  • sériová výroba telemetrických systémov
  • výroba a kompletovanie rozvádzačov
  • Automatizované testovanie systémov v rozsahu od -40°C do +85°C
 • Projektovanie a montáž
  • Projektovanie riadiacich systémov pre obyčajné prostredie aj zónu EX
  • Kompletovanie a montáž systémov po celom Slovensku
 • Servis vlastných systémov po celom Slovensku
  • servis systémov v rámci SR, dispečerská služba
  • HOT-LINE linka
  • Školenia pre obsluhu systémov vo vlastnom školiacom stredisku