English (United Kingdom)
Referencie

V tejto galérii nájdete články o rišeniach spoločnosťou SCT. Bližšie informácie ako technický popis a katalógové listy či cenníky jednotlivých produktov a zariadení nájdete na stránke www.SCT-Telemetry.eu.

wood_pellets_03

mve1 ParcelDeliveryVan

Monitorovanie teploty drevených peletiek

Aplikácia slúži na stráženie teploty drevených peletiek. Namerané hodnoty sú prenášané na www.BaWiT.eu a permanentne vyhodnocované za účelom odoslania alarmovej SMS.

Monitorovanie malej vodnej elektrárne

Monitorovanie a sčasti aj ovládanie malej vodnej elektrárne. Telemetrické zariadenie pravidelne odosiela SMS statusy o vyrábanom výkone a výške vodnej hladiny. BaWit tiež slúži na ochranu objektu pred neautorizovaným vstupom. Ovládanie na diaľku umožnuje odstaviť prípadne zvona naštartovať elektráreň.

Monitorovanie teplôt v dodávkach potravín

Meranie teploty zabalených potravín prenášaných v dodávke ku zákazníkovi. Stráženie teplotných hraníc a odosielanie alarmových SMS. Ide o špeciálne vyhotovenie telemetrického zariadenia, ktoré obsahuje aj dobíjateľný akumulátor.
budova Ozon-Genetator sct5060_doplnenie

Monitorovanie teplôt v budovách

Zber teplôt z rôznych miest vrámci budovy realizovaný prenosom cez RF. Dáta odosielané na web. Stráženie hraníc a odosielanie SMS alarmov pri ich prekročení.

Monitorovanie ozongenerátorov

Monitorovanie a ovládanie ozongenerátorov. Stráženie teplotných hraníc za účelom ovládania chladenia aby sa predišlo prehriatiu generátora. Ovládanie na diaľku cez web alebo SMS.

Monitorovanie regulačných staníc plynu

Monitorovanie technologických procesov s GPRS prenosom údajov predovšetkým z regulačných staníc plynu. Servis a základná diagnostika je možná z dispečerského pracoviska.
sct5050_doplnenie P1070269

Monitorovanie vlhkosti a teploty na lodiach

Monitorovanie teploty a vlhkosti v podpalubí lode. Automatické ovládanie čepradla v závislosti od výšky hladiny vody. Doplnkové meranie teploty z čidla PT1000 a vzorkovanie analógovej hodnoty 4-20mA. Prenos dát na web www.BaWiT.eu.

Monitorovanie odberných miest veľkoodberateľov plynu

Monitorovanie a diaľkový prenos z rôznych typov obchodných meradiel. Možnosť vzdialeného parametrizácie a ovládania. Montáž do rozvádzačovej skrine.

Testovacia Komora

Špeciálna vyhradená miestnosť v priestoroch spoločnosti určená primárne na testovanie vlastných produktov. Umožňuje vykonať teplotné a vibračné skúšky.
skao_ba SO_17 epd

Monitorovanie staníc katódovej ochrany

Systém na monitorovanie protikoróznej ochrany. Časová synchronizácia zabezpečená pomou GPS.

Monitorovanie strednoodberateľov plynu

Monitorovanie regulačných staníc plynu u strednoodberateľov.

Elektricky polarizovaná drenáž - EPD

Na monitorovanie a kontrolu staníc zabezpečujúcich ochranu kovových konštrukcií v plynárenstve - "elektricky polarizovaná drenáž" sú vďaka svojim kvalitatívnym vlastnostiam systémy BaWiT-U2 ideálnym riešením.

Montaze_15 dispecing_b

Fotky z montáži

Niekoľko pohľadov očami servisných pracovníkov v teréne.

Monitorovací systém plynárenského závodu

Riešenie ponúka zber informácií z plynárenských technologických objektov (regulačných staníc) a ich rádiový prenos cez retranslačné body na dispečing závodu. Realizácia formou zákazky na "kľúč" - od montáže snímačov na regulačnej stanici, monitorovania stavu RS pomocou vlastného technologického počítača (RTU), realizácie prenosu v pásme 450 MHz a prenosových ciest s vlastným komunikačným protokolom, až po realizáciu dispečingu (počítačová sieť 5 počítačov, monitorovací software, kompletné vybavenie dispečingu aj s nábytkom).