English (United Kingdom)
Referencie

Monitorovanie malej vodnej elektrárne

Cieľom aplikácie je monitorovanie stavu elektrárne a jej vypnutie cez SMS v prípade poruchy. Monitorovanie je realizované externými snímačmi. Bawit v pravidelných intervaloch zasiela SMS status, ktorý obsahuje aktuálne informácie o meraných veličinách. V prípade potreby je možné status vyžiadať na SMS dotaz. SMS správou odoslanou od užívateľa je možné zapnutie alebovypnutie elektrárne.

Meria sa okamžitý výkon, ktorý je prepočítavaný na denný a mesačný výkon. Na začiatku mesiaca BaWiT odošle SMS správu s dodanou energiou za predošlý mesiac. Na druhom analógovom vstupe sa meria výška vodnej hladiny. Na dvoch binárnych vstupoch je pripojené diagnostikovanie chyby riadiaceho systému a chyby hydrauliky. Ďalšie binárne vstupy sú vyhradené pre autorizovaný vstup do objektu a otvorenie dverí. V prípade aktivovania týchto binárov sa odosiela SMS status s označením konkrétnej chyby - alarmu.

Telemetrické zariadenie je napájané z adaptéra a zálohované internou baterkou. V prípade výpadku napájania BaWiT odošle SMS o výpadku a prechádza do úsporného režimu. Všetky namerané veličiny sa archivujú.

mve2