English (United Kingdom)
Referencie

Monitorovanie teplôt v dodávkach potravín

Cieľom aplikácie je monitorovanie teploty potravín v dodávkach. Každá jednotka pozostáva z BaWiTu –E, akumulátora a snímača teploty. Bawit –E je primárne napájaný z akumulátora a zálohovaný internou baterkou. Prepínačom na boku krabice sa prepína režim BaWiTu (režim spánku, režim merania a odosielania nameraných hodnôt). BaWiT –E je umiestnený tak, že z vonka je viditeľný displej na ktorom budú cyklicky rotovať dve hodnoty, z ktorých jedna predstavuje stav prepínača a druhá zobrazuje poslednú získanú teplotu zo snímača. Meraná teplota je strážená a pri prekročení prahovej hodnoty sa odošle alarmová SMS.

V režime spánku je možné dobíjať akumulátor. BaWiT archivuje 10000 nameraných hodnôt. Prednastavené je meranie na každých 30 sekúnd a odosielanie dát na každých 15 minút. Tieto nastavenia je možné podľa potreby zmeniť. Časové schémy sa aplikujú iba v režime merania. Na web stránke www.BaWiT.eu sa zobrazujú všetky teploty.

food_veh_01food_veh_03