English (United Kingdom)
Referencie
Monitorovanie regulačných staníc plynu
 
Systém na monitorovanie a riadenie technologických procesov s GSM resp. GPRS prenosom údajov, predovšetkým regulačných staníc plynu. Ide o ucelený systém, obsahujúci všetky potrebné komponenty na monitorovanie a diaľkový prenos údajov z technologických procesov a zariadení, s možnosťou ich diaľkového povelovania alebo riadenia. Obsahuje riadiaci systém, priemyselný GSM/GPRS modem s anténou, zdroj so zálohovaním a akumulátor, univerzálnu mikroprocesorom riadenú svorkovnicu, prúdovú a prepäťovú ochranu. Všetky komponenty sú umiestnené v rozmerovo prijateľnej rozvádzačovej skrini. Priemyselné vyhotovenie komponentov zaručuje spoľahlivú funkciu systému v širokom rozsahu teplôt a vo vonkajšom prostredí. Programové vybavenie riadiaceho systému umožňuje servis na diaľku a znižuje tak prevádzkovú réžiu. Spôsob prenosu umožňuje skracovať čas implementácie systému.
5060

Komponenty systému:
  • Riadiaci a komunikačný systém
  • Univerzálna mikroprocesorom riadená svorkovnica
  • Priemyselný modem MAESTRO100
  • Voliteľne priemyselný terminál
  • Zálohovaný napájací zdroj na monitorovací systém a snímače s galvanickým oddelením
Vlastnosti systému:
  • pravidelné vyčítavanie, archivácia a GSM prenos údajov
  • pravidelný monitoring funkčnosti merania z nadradeného systému
  • schopnosť generovať žiadosť o obsluhu
  • pripojiteľnosť obchodných meradiel typu ECS, SuperFlo, Elcor a iné
  • indikácia vstupu do objektu a výpadku napájania, možnosť pripojenia snímačov tlaku a teploty s rozhraním 4 až 20mA, alebo s rozhraním RS485 a protokolom MODBUS
Technická špecifikácia
Elektrické vlastnosti: napájanie 230 V~ jednofázové Rozmery: 400 mm x 500 mm x 220 mm - rozvádzač bez antény a priechodiek Krytie: IP66 Pracovná teplota: od -15 °C do +50 °C
Certifikáty a osvedčenia
Vyhlásenie o zhode na základe zákona č. 264/1999 v zmysle nariadenia vlády č. 443/2001.
Výrobca
Soft & Control Technology s.r.o. (SCT s.r.o.) Magnezitárska 10 040 13 KOŠICE