English (United Kingdom)
Referencie
Monitorovanie staníc katódovej ochrany

 
Systém na monitorovanie a riadenie staníc katódovej ochrany s GSM resp. GPRS prenosom údajov. Obsahuje riadiaci systém, priemyselný GSM/GPRS modem s anténou, zdroj so zálohovaním a akumulátor, univerzálnu, mikroprocesorom riadenú svorkovnicu, prúdovú a prepäťovú ochranu. Kvôli presnej časovej synchronizácii je použitý GPS systém. Priemyselné vyhotovenie komponentov zaručuje spoľahlivú funkciu systému v širokom rozsahu teplôt a vo vonkajšom prostredí. Programové vybavenie riadiaceho systému umožňuje servis na diaľku a znižuje tak prevádzkovú réžiu. Spôsob prenosu umožňuje skracovať čas implementácie systému.
skao_ba

Vlastnosti
  • sledovanie, riadenie a vyhodnocovanie činnosti stanice SKAO a jej riadeného zdroja
  • archivácia stavu veličín a povelov, aj taktovacích údajov
  • pravidelný GSM prenos nameraných a spracovaných údajov z archívov do nadradeného systému
  • pravidelný monitoring funkčnosti merania z nadradeného systému
  • schopnosť generovať žiadosť o obsluhu podľa nastavených kritérií kontroly
  • indikácia vstupu do objektu a výpadku napájania
  • pripojenie riadeného zdroja firmy NES Nová Dubnica, alebo iného pomocou rozhrania RS485
  • vyhodnocovanie meraných údajov zo zdroja
  • riadenie a taktovanie zdroja pomocou presnej časovej synchronizácie cez GPS časové značky
  • pripojenie zariadenia na identifikáciu vstupu do objektu
Technická špecifikácia
Elektrické vlastnosti: napájanie 230 V~ jednofázové Rozmery: 300 mm x 400 mm x 210 mm - rozvádzač bez antény a priechodiek Krytie: IP66 Pracovná teplota: od -15 °C do +50 °C
Certifikáty a osvedčenia
Vyhlásenie o zhode na základe zákona č. 264/1999 v zmysle nariadenia vlády č. 443/2001.
Výrobca
Soft & Control Technology s.r.o. (SCT s.r.o.) Magnezitárska 10 040 13 KOŠICE

sct5070_doplnenie_2.gif