English (United Kingdom)
Referencie Aplikácie v priemysle

Monitorovanie teploty drevených peletiek

Aplikácia pozostáva z BaWiTu –B a štyroch snímačov teploty. Ide o špeciálne vyhotovenie snímačov v nerezových trúbkach so 14mm priemerom a dĺžkou 1,5 m. Trúbky majú zavarený koniec kde je umiestnený zaliaty snímač v izolačnej tepelne vodivej hmote s krytím IP68 a sú vybavené rúčkou kvôli lepšej manipulácii. Teplotné tyčové snímače sú umiestnené v kopách peletiek.

Namerané hodnoty sa archivujú a prenášajú na web www.BaWiT.eu. Pri prekročení teploty +75°C sa odosiela SMS alarm. Každý deň ráno sa posiela SMS status.

wood_pelletswood_pellets_04