English (United Kingdom)
Referencie Aplikácie v priemysle

Monitorovanie teplôt v budovách

Celá aplikácia pozostáva z jedného BaWiTu –E a z troch BaWiTov –D. Každý BaWiT má k sebe pripojené 3 snímače teploty. Spolu sa teda sníma 12 teplôt z dvanástich snímačov. BaWiTy –D vyčítavajú teploty zo „svojich“ snímačov teploty podľa prednastavených časových schém nezávisle od BaWiTu –E. BaWiT –E potom podľa inej časovej schémy získava namerané hodnoty z BaWiTov –D. Tieto hodnoty, spolu aj so svojimi odosiela na server. Všetky teploty sú strážené a prekročenie hraníc generuje SMS alarm. SMS je odoslaná až keď je hodnota spracovaná. Archív uchováva 10000 posledných nameraných hodnôt pre každý dátový bod, čiže v prípade výpadku spojenia so serverom sa dáta nestratia. Tieto nastavenia sú predvolené a je možné ich zmeniť. Na web stránke www.BaWiT.eu sa zobrazuje všetkých 12 teplôt. Aplikácie ešte obsahuje aj štvrtý BaWiT –D, ktorý je typu USB a slúži ako PC rozhranie pre komunikáciu s aplikáciou na diaľku v rámci dosahu RF. Tento BaWiT je napájaný z USB počítača.

temp_apartments