English (United Kingdom)
Referencie Aplikácie v priemysle

Monitorovanie ozongenerátorov

Cieľom aplikácie je monitorovanie a ovládanie ozón generátora. Monitorovanie je realizované BaWiT-om –E a príslušnými snímačmi na meranie prúdenia vzduchu, úrovne ozónu a teploty. Množstvo vyprodukovaného ozónu je regulované priamo BaWiT-om na diaľku. Okrem toho je možné ozón generátor na diaľku aj vypnúť resp. zapnúť. Aplikácia monitoruje chod ozón generátora a vzhľadom na úroveň prúdenia vzduchu ho vypína alebo zapína, aby ho chránila pred prehriatím. Ovládanie na diaľku je realizované cez web alebo SMS.

Pokiaľ je dostupné externé napájanie BaWiTu, tak zariadenie meria veličiny, odosiela dáta a vykonáva ďalšie úkony podľa dohodnutých nastavení, časových schém a konfigurácie. V prípade výpadku napájania prechádza BaWiT –E do úsporného režimu kedy nemeria ani neodosiela dáta. Na displeji BaWiTu –E cyklicky rotujú namerané hodnoty. Meranie analógových veličín rovnako ako odosielanie dát na server sa riadi časovými schémami. BaWiT –E umožňuje odosielať SMS alarmy. Tie sú nastavené na stráženie prúdenia vzduchu a podľa toho BaWiT aj vypína alebo zapína napájanie pre ozón generátor. Pri poklese chladenia pod spodnú prahovú úroveň sa BaWiT postará o to, aby sa vyplo napájania ozón generátora a odošle SMS na prednastavené číslo, že došlo k vypnutiu. V opačnom prípade, keď úroveň chladenia stúpne nad hornú úroveň sa BaWiT postará o zapnutie ozón generátora a o odoslanie SMS správy na prednastavené číslo s informáciou že systém beží.

Všetky namerané veličiny sa archivujú, čiže v prípade výpadku GSM spojenia aj na niekoľko dní sa dáta nestratia. Všetky namerané dáta sa prenášajú na web www.BaWiT.eu.

ozone