English (United Kingdom)
Referencie Aplikácie v priemysle

Monitorovanie vlhkosti a teploty na lodiach

Cieľom aplikácie je monitorovanie vlhkosti a teploty na lodiach. Okrem toho telemetrický systém sleduje úroveň hladinového snímača a binárny výstup z generátora. Dva analógové vstupy sú určené pre pripojenie Pt1000 a ďalšie dva pre vstup 4 – 20mA. BaWiT –E obsahuje aj bistabilné relé, ktorého výstup je určený pre alarmové spínanie v závislosti od binárneho vstupu od generátora. BaWiT –E v závislosti od behu generátora spína relé výstup. Pri prekročení požadovanej hodnoty teploty reaguje BaWiT –E zaslaním alarmovej SMS na prednastavených užívateľov. Alarm sa tiež odosiela, keď zopne spínač výšky hladiny, čo znamená, že hladina kvapaliny prekročila sledovanú úroveň.

Meranie vlhkosti a teploty prebieha každú hodinu a prenos dát prebieha raz za deň. Všetky namerané dáta sa archivujú. Na web stránke www.BaWiT.eu sa zobrazuje každá zmena stavu binárneho vstupu zo snímača hladiny, doba behu generátora, vlhkosti a teploty od oboch snímačov.

boat_app