English (United Kingdom)
Referencie Aplikácie v priemysle
Monitorovanie odberných miest veľkoodberateľov plynu
Systém na monitorovanie odberných miest veľkoodberateľov plynu s GSM resp. GPRS prenosom údajov je ucelený systém obsahujúci všetky potrebné komponenty na monitorovanie a diaľkový prenos údajov z rôznych typov obchodných meradiel, s možnosťou ich diaľkového povelovania alebo konfigurovania. Obsahuje riadiaci systém, priemyselný GSM/GPRS modem s anténou, zdroj so zálohovaním, akumulátor a prepäťová ochrana. Všetky komponenty sú umiestnené v rozmerovo prijateľnej rozvádzačovej skrini. Priemyselné vyhotovenie komponentov zaručuje spoľahlivú funkciu systému v širokom rozsahu teplôt a vo vonkajšom prostredí. Programové vybavenie riadiaceho systému umožňuje servis na diaľku a znižuje tak prevádzkovú réžiu. Spôsob prenosu umožňuje skracovať čas implementácie systému.
5050

Komponenty systému
  • Riadiaci a komunikačný systém
  • Priemyselný modem MAESTRO 100
  • Napájací zdroj so zálohovaním
  • Svorkovnica pre umožnenie pripojenia až 4- prepočítavačov plynu – obchodných meradiel pomocou linky RS232 aj RS485. Možnosť napájania i pre samotné obchodné meradlo s oddelením iskrovo-bezpečných obvodov.
Systém je umiestnený v rozvádzačovej skrini RITTAL, typ AE1034 a je napájaný z jednofázového rozvodu 230 V. Umožňuje sledovať a vyhodnocovať okrem iných aj nasledujúce zariadenia: Meradlá - prepočítavače plynu cez RS232 ako ECS, SuperFlo, Elcor 94, microElcor a iné. Snímače tlaku, teploty a iné zariadenia s rozhraním RS485 a protokolom MODBUS.
Systém je dodávaný s programovým vybavením, ktoré vykonáva základné monitorovacie funkcie. Funkcie a správanie zariadenia je možné konfigurovať na mieste, ako aj diaľkovo prostredníctvom GSM siete. Programové vybavenie systému je možné meniť prostredníctvom sériového rozhrania na mieste, taktiež diaľkovo prostredníctvom GSM siete. Algoritmus zmeny je odolný proti znefunkčneniu systému počas procesu zmeny.
 
Technická špecifikácia
Elektrické vlastnosti: napájanie 230 V~ jednofázové Rozmery: 300 mm x 400 mm x 210 mm - rozvádzač bez antény a priechodiek Krytie: IP66 Pracovná teplota: od -15 °C do +50 °C
Certifikáty a osvedčenia
Vyhlásenie o zhode na základe zákona č. 264/1999 v zmysle nariadenia vlády č. 443/2001.
Výrobca
Soft & Control Technology s.r.o. (SCT s.r.o.) Magnezitárska 10 040 13 KOŠICE