English (United Kingdom)
Referencie Historické riešenia

Ukážka niekoľko starších riešení z dielne SCT, ktoré už boli vo väčšej miere nahradené výkonnejšími a modernejšími zariadeniami.

stare_zar_05

stare_zar_06

stare_zar_12
Rozvádzače pre monitorovanie technológie

UKI 4 - prototyp

Dispečerské pracovisko

stare_zar_13

stare_zar_25

stare_zar_23
Dátová retranslačná stanica

Technologický záznamník

Monitorovací systém na báze vlastného PC

stare_zar_14

stare_zar_22

stare_zar_16
Telemetrický systém pre regulačné stanice (rôzne vyhotovenia a pohľady)
stare_zar_17 stare_zar_20 stare_zar_19
Rôzne historické riešenia monitorovacích a riadiacich systémov Dátová retranslačná stanica
stare_zar_11 stare_zar_21

stare_zar_27

Komunikačný server

Prvý typ RTU na báze procesora Z80

Rozvádzač na retranslačnej dátovej stanici Chopok