English (United Kingdom)
Referencie Softvérové riešenia
gms_obce dmx6 gms_sluzby

Gas Management System

Štatistická nadstavba systému SCADA. Zabezpečuje prepojenie s ďalšimi systémami.

Data Monitoring eXtended

SCADA na monitorovanie a riadenie batériových telemetrických systémov

Servis a údržba

Evidencia a plánovanie servisných zásahov. Zobrazuje údaje a dáta z technologických objektov v rôznych výstupoch.

espro_hlavna_obrazovka ks1SK ppu

Manažérsky systém

Softvér umožňujúci evidenciu práce, úložisko projektovej dokumentácie a množstvo ďalších funkcií.

Prenos dát v technológii

Spoločnosť sa zaoberá aj prenos dát z/do technológie. Realizuje komunikáciu na všetkých sieťových vrstvách pre GPRS, RF a iných.

Paralelný prenos dát

Monitorovací systém spotreby zemného plynu. Ide o prenos údajov pre dve strany súčasne.

gms_dennik

kom1 SMS server

Dispečerský monitoring

Umožňuje prezentovanie archívov zo systému SCADA. Podporuje multimediálny obsah a zobrazenie dát v rôznych formátoch.

Komunikačný server

Slúži na zber dát z technologických objektov. Pracuje v reálnom čase a využíva SQL databázu.

SMS server

Služba ponúka odosielanie notifikačných SMS správ s požadovanými dátami z technológie.