English (United Kingdom)
Referencie Softvérové riešenia
Servis a údržba

Základným účelom aplikácie je evidencia a plánovanie servisu, údržby zariadení a príslušenstva na technologických objektoch. Aplikácia je doplnená o zobrazovanie servisných údajov z technológie, evidenciu zariadení, multimediálnych informácií a podporu ďalších činností pre pracovisko servisu a údržby.

Vlastnosti:
  • Monitoring servisných veličín pre jednotlivé technologické objekty
  • Zobrazenie zahŕňajúce tabuľky, grafy, mapy a schémy
  • Široké možnosti vyhľadávania, výberu a triedenia údajov
  • Multimediálne informácie (fotografie, videá a dokumenty)
servis_a_udrzba.jpg

Možnosti použitia aplikácie:

p7_1.gifgms_sluzby.gif

Výrobca
Soft & Control Technology s.r.o. (SCT s.r.o.) Magnezitárska 10 040 13 KOŠICE