English (United Kingdom)
Referencie Softvérové riešenia
Paralelný prenos údajov – PPU

Systém Paralelný prenos údajov – PPU je monitorovací systém spotreby zemného plynu, ktorý vychádza z údajov o spotrebe plynu prenášaných z monitorovania veľko - odberateľa plynu do SPP a.s., pričom paralelne tieto údaje prenáša aj pre samotného veľkoodberateľa plynu. Realizácia prebieha pomocou GSM prenosu alebo prenosom cez sériovú linku (RS232/RS485/RS422).

Program pre vyhodnocovanie prenášaných údajov z Paralelného prenosu údajov (PPU) slúži na zobrazenie a vyhodnocovanie údajov prenesených z monitorovaných obchodných meradiel - prepočítavačov plynu. Okrem základného zobrazenia údajov o stave počítadiel a spotrebe v tabuľkovej a grafickej forme, umožňuje sledovanie prekročenia definovanej vykurovacej krivky, sumarizáciu údajov za dlhšie časové obdobie a za viacero objektov, definovanie výpočtov nad údajmi a export údajov pre ďalšie spracovanie. Prenos údajov je možné realizovať v definovaných časoch alebo perióde komunikácie. Samotné dáta a konfigurácia programu sú uložené v databáze MS Access, alebo MS SQL Server (je možné zvoliť pri inštalácii).

ppu