English (United Kingdom)
Referencie Softvérové riešenia

Dispečerský monitoring

Základným účelom aplikácie je zhromažďovanie, doplňanie a prezentácia archívnych dát zo SCADA systémov a ďalších riadiacich a monitorovacích systémov za dlhšie časové obdobie (deň, mesiac, rok...) so širokými možnosťami výberu údajov a spôsobu ich zobrazenia.

Vlastnosti:
  • Monitoring vybraných veličín pre jednotlivé technologické objekty
  • Plne konfigurovateľné zostavy a sumarizácie pre vybrané objekty a veličiny
  • Zobrazenie zahŕňajúce tabuľky, grafy, mapy a schémy
  • Zápis dodatočných parametrov a informácií pre jednotlivé objekty
  • Multimediálne informácie (fotografie, videá a dokumenty)
  • Intranetové rozhranie
  • Možnosť rozšírenia podľa špecifických potrieb zákazníka
dispecing.jpg

Možnosti použitia aplikácie:

dps1.gifgms_dennik.gifgms_sluzby.gif

Výrobca
Soft & Control Technology s.r.o. (SCT s.r.o.) Magnezitárska 10 040 13 KOŠICE