English (United Kingdom)
Referencie Softvérové riešenia
Komunikačný server SCT 3530

Komunikačný server je určený na zber technologických dát z rôznych technologických objektov. Server je vybavený modulmi na spracovanie dát v Real-Time operačnom systéme, archiváciu a štatistické spracovanie v SQL databáze. Poskytuje možnosť predspracovania údajov pre nadradené systémy (SCADA...). Umožňuje komunikáciu pomocou rôznych protokolov a podporuje množstvo komunikačných služieb.

Komponenty:
  • GSM Moduly až do 18 GSM modemov - zber údajov zo 100-viek GSM bodov
  • IPC Moduly až do 7 multifunkčných modulov na spracovanie dát, jeden modul pre max. 10 vstupných komunikačných liniek
  • LCD Modul - na konfiguráciu a kontrolu
  • SQL Modul - so systémom Microsoft Windows 2000 a Microsoft SQL Server 2000 databázou
  • Zdvojený redundantný napájací zdroj so zdieľanou záťažou
  • DT Switch na prepájanie LCD, SQL a IPC modulov
  • RS232 porty na patch paneli RJ45
  • APC UPS
  • riadiace jednotky a iné
prenos_dat.jpg
ks.jpg

Projekt v SPP rieši pripojenie rôznych komunikačných systémov na SCADA systémy. Na zakázku boli vyvinuté a dodané komunikačné servery zabezpečujúce zber informácií pomocou rôznych komunikačných protokolov z rôznych komunikačných systémov, ako je privátna dátová rádiová sieť, GSM verejná dátová sieť a iné. Pre GSM monitorovanie a prenos informácií bol použitý vlastný monitorovací systém na báze vlastnej RTU.

V roku 2002 bolo inštalovaných 12 kusov Komunikačných serverov. V privátnej rádiovej aj v GSM sieti sú pripojené stovky technologických objektov. Technologický informačný systém energetického závodu pre Slovenský plynárenský priemysel Systém je určený na spracovanie a štatistické vyhodnocovanie údajov prenesených z 11 SCADA systémov. Realizácia štyroch druhov pracovísk (klientov) pre 11 závodov vrátane 11 serverov. V každom závode je inštalovaný server Compaq Proliant 3000, ktorý je prepojený so systémom SCADA. Všetky tieto servery sú navzájom prepojené prostredníctvom kostrovej siete WAN. Celkový počet pracovísk - klientov je väčší ako 100.