English (United Kingdom)
Referencie Softvérové riešenia
 
SMS Server
 
SMS Server poskytuje možnosť prenosu dát z technológie cez SMS správy až ku konkrétnemu klientovi. Okrem možnosti automatizovaného prenosu vybraných údajov na vybrané telefónne čísla, poskytuje aj možnosť prenosu aktivovaného zaslaním SMS správy špecifikujúcej požadované údaje. SMS server je zároveň možné použiť aj ako SMS rozhranie pre iné aplikácie.
sms_server.jpg

Vlastnosti:
  • Správa automatického zasielania údajov
  • Správa klientských telefónnych čísel
  • Sledovanie počtu zaslaných správ s možnosťou nastavenia obmedzení
  • SMS rozhranie pre iné aplikácie
  • Používateľské nástroje na správu a monitorovanie SMS servera
sms1.png