English (United Kingdom)
Riešenie online prenosov údajov o odbere energií
(plyn, elektrina, voda, teplo)

Bližšie informácie na
BaWiTy modulárne systémy
Bola rozšírená rada systémov BaWiT o modulárne riešenia.
            kompletBaWITNews 
                BaWiT M, C, F
 • batériové/externé napájanie
 • GSM(2G,3G)/CDMA/RF-868MHz
 • LAN,Ethernet
 • 3D-akcelometer
 • GPS prijímač
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • SPL programovací jazyk
 • CEEx(Zóna 2)
Bližšie informácie na
stránkach pre BaWiT systémy.

Moduly BaWiTov
Bola rozšírená rada modulov BaWiT
             kompletModulyBaWITNews2
    Moduly GSM/ETH/CDMA/RF/OLED

 • možnosť modulárneho rozšírenia
 • užívatľské úpravy na požiadanie

Bližšie informácie na stránkach pre rozširujúce moduly

BaWiT A/B špeciálne
Mechanicky/Chemicky odolné BaWiT

       kompletBaWiTAB 
                BaWiT A/B

  • systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
  • pracovný rozsah -40°C až +75°C
  • odolnosť voči vybráciám
  • vhodné do náročného prostredia
  • SPL programovací jazyk
  • CEEx(Zóna 1)


Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT systémy.

SCT PLC-T1 Moduly
Bola rozšírená rada o PLC moduly.
      kompletPLC
    SCT PLC-T1, AIN8, GSM,...
 
 • modul CPU - riadiaca jednotka
 • modul GSM
 • modul 4/8x analógových vstupov
 • modul 8x binárných vstupov
 • modul 5x binárných výstupov
 • modul zobrazovacej jednotky
 • modul pre pripojenie 3x snímačov PT100
 • modul pre pripojenie 8x snímačov PT1000
 • modul SWITCH RS232/RS485
 • modul analógových výstupov napätia a prúdu
 • modul ovládania krokového motora
 • je možné prepojenie systému PLC T1so systémom BaWiT

Bližšie informácie na stránkach pre SCT PLC T1 systémy

Snímače pre batériové systémy
Bola rozšírená rada o snímače.
          snimaceKomplet
        BaWiT-SH4,ST4 a SM1
 
 • snímanie teploty
 • snímanie vlhkosti a teploty
 • snímanie magnetického poľa
 • možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • možnosť zabudovania do systému BaWiT

Bližšie informácie na stránkach pre snímače typu BaWiT-S