Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno: Soft & Control Technology s.r.o. (skrátene SCT s.r.o.)
 Sídlo: Rastislavova 46
040 01 Košice
Slovenská republika
 Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, Vložka číslo: 4634/V

Informačné, riadiace, telemetrické a komunikačné systémy


 Hlavná pracovná náplň:

„Informačné, riadiace a komunikačné systémy“

Certifikovaná podľa ISO 9001:2000 na základnú činnosť

Vývoj, výroba, inštalácia, predaj a servis monitorovacích, riadiacich a komunikačných systémov

Predmet činnosti:

 • Veľkoobchod s meracou, regulačnou a výpočtovou technikou
 • Automatizované spracovanie dát
 • Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, vyhotovovanie programov na zákazku, informatizácia a riadenie technologických procesov a zariadení
 • Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov (elektronických počítačov a elektronických snímačov)
 • Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
 • Školiaca činnosť v predmete podnikania
 • Výroba meracej, monitorovacej, regulačnej a riadiacej techniky
 • Montáž a opravy riadiacej techniky
 • Databanky
 • Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu :
  • A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  • B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  • E2 – zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
  • E42 – elektrické rozvádzače
 • Výroba rozvádzačov a elektrických zariadení
 • Zabezpečenie zberu, prenosu a spracovania údajov a realizácia počítačových sieti
 • Projektovanie a konštrukcia elektrických zariadení a vyhradených elektrických zariadení v rozsahu:
  • A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  • B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  • E2 – zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
 • Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
 • Vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:
  • A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  • B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu iba v rozsahu elektrických zariadení v regulačných staniciach plynu
  • E2 – zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
 • Komplexné riešenie informačných a riadiacich systémov – projektovanie a realizácia
 • Výskum a vývoj v oblasti automatizačnej a komunikačnej techniky
 • Výroba telekomunikačných zariadení
 • Zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení po rozhranie s jednotnou telekomunikačnou sieťou
 • Komplexné riešenie informačných technológii – hardware, software
 • Zváračské práce
 • Prenájom strojov, nástrojov a zariadení
 • Výroba výrobkov z plastov
 • Recyklácia nekovového odpadu a zvyškov
 • Výkopové a kopáčske práce
 • Reklamná a propagačná činnosť
 • Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti informačných systémov
 • Organizovanie kurzov, školení, výstav a veľtrhov
 • Prieskum trhu
 • Vydavateľská činnosť
 • Faktoring a forfaiting
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Výroba telemetrických, monitorovacích a riadiacich systémov pre priemysel

 • výskum, vývoj a výroba počítačových systémov pre technologické procesy
 • telemetrické systémy pre zber a prenos informácii z obchodných meradiel
 • monitorovacie systémy na zabezpečenie prenosu dát zo snímačov v technológii
 • výroba malých monitorovacích a riadiacich systémov, priemyselných terminálov, vstupno/výstupných modulov, zdrojov, svorkovníc a iných komponentov
 • výroba rozvádzačov pre monitorovanie a riadenie

Zabezpečenie prenosu údajov z technológie pomocou GSM sieti

 • prenos údajov z monitorovacích a telemetrických systémov pomocou GSM sieti
 • komunikačné systémy na báze GSM, GPRS ale aj privátnych rádiových dátových sieti
 • monitorovanie a riadenie technológie využitím GSM prenosu dát
 • komunikačné servre pre pripojenie SCADA systémov k technologickým systémom na báze GSM, privátnych rádio sietí a iných prenosových ciest

Projekcia, montáž a servis telemetrických a monitorovacích systémov

 • projektovanie telemetrických systémov pre objekty aj s nebezpečenstvom výbuchu
 • montáž monitorovacích a riadiacich systémov aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
 • revízne správy elektrických zariadení a bleskozvodov
 • kompletný servis telemetrických a monitorovacích systémov ako aj HOT-LINE podpora

 

 

BaWiT moduly

Moduly pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM, ETH, CDMA, RF, OLED, USB-TTL232. Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT
 • Prevodník USB-RS485.

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

PLC Systémy

Rada PLC modulov.

 • PLC-CPU - riadiaca jednotka
 • PLC-GSM
 • PLC-BIN8 - 8x binárny vstup
 • PLC-AIN8 - 8x analógový vstup
 • PLC-AIN4 - 4x analógový vstup
 • PLC-BOUT5 - 5x binárny výstup
 • PLC-PT100-3 - 3x PT100 vstup
 • PLC-PT1000 - 8x PT1000 vstup
 • PLC-SWITCH - Prepínač liniek
 • PLC-DISP - Modul zobrazovacej jednotky
 • PLC-UOUT - Modul analógových výstupov napätia
 • PLC-IOUT - Modul analógových výstupov prúdu
 • PLC-STEP - Modul ovládania krokového motora

BaWiT-C/M/F systémy

BaWiT-Easy/Tiny

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225