História spoločnosti Soft & Control Technology s.r.o.

 Soft & Control Technology vznikla 23.11.1990 ako verejná obchodná spoločnosť s hlavnou pracovnou náplňou „monitorovanie technologických procesov“. 19. mája 1994 sa zmenila právna forma spoločnosti na Soft & Control Technology s.r.o. Spoločnosť sa do dnešného dňa rozvinula na stredne veľkú firmu pozostávajúcu z niekoľkých oddelení, zabezpečujúcich vlastný vývoj a výrobu priemyselných telemetrických a riadiacich systémov a rozvádzačov, vývoj softvéru ako aj inštaláciu a servis vlastných telemetrických a monitorovacích systémov.

 Firma SCT pôsobí v oblasti plynárenského priemyslu a energetiky, kde realizuje stovky softvérových aplikácií a tisíce telemetrických a monitorovacích systémov. Mimo tejto oblasti realizuje dodávky vlastných batériových telemetrických systémov pre náročné priemyselné aplikácie v rámci Európy.

 

2022

Obnova telemetrického systému na 75 regulačných staniciach SPP-Distribúcia s možnosťou diaľkového riadenia a merania.

 

2021

Presťahovali sme sa na novú adresu Rastislavova 46, 040 01 Košice.

 

2020

Obnova telemetrického systému na 75 regulačných staniciach SPP-Distribúcia s možnosťou diaľkového riadenia a merania.

 

2016

Presťahovali sme sa na novú adresu Rastislavova 93, 040 44 Košice.

 

2012

Rozšírenie systémov BaWiT o nové typy vrátane nových snímačov teploty a vlhkosti. Pribudli riešenia s možnosťou rádiového prenosu, GSM a CDMA prenosu s možnosťou prenosu informácií medzi radou BaWiT a PLC T1.

BaWiT-C noEx BaWiT-SH1

2011

Telemetrické zariadenia s označením PLC T1 za účelom inovácie starších telemetrických systémov. 

2010

Telemetrické zariadenia s označením BaWiT do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu. Možnosť napájania na batérie. Teplotný rozsah -40°C až +85°C.

BaWiT-B

2008 až 2009

Začiatok spolupráce s firmami Acandia zo Švédska a Goodtech z Nórska. Spustenie prevádzky testovacej komory v priestoroch spoločnosti za účelom testovania vlastných zariadení.

TestRoom

2006 až 2007

Diaľkové monitorovanie strednoodberateľov plynu pre SPP v celkovom počte 4200 odberných miest využitím vlastného telemetrického batériového systému s GPRS prenosom informácií do vlastného SCADA systému s prepojením na systém SAP.

Dodávka monitorovacieho a riadiaceho systému pre vyše 100 staníc protikoróznej ochrany SPP s možnosťou diaľkového ON-LINE riadenia a merania.

SO 18

2005 až 2007

Nový monitorovací systém na monitorovanie a riadenie 540 regulačných staníc plynu s využitím GSM prenosu dát. Celková dodávka vrátane snímačov.

Rozšírenie monitorovacieho systému veľkoodberateľov plynu SPP o ďalších viac ako 650 odberateľov na celkový počet už viac ako 1200 odberných miest.

Spoločnosť zaviedla systém kvality ISO 9001 a certifikáciu uskutočnila jedna z najväčších svetových certifikačných spoločnosti – SGS.

 

2006

Nové sídlo spoločnosti. Presťahovanie do samostatnej budovy v priemyselnej zóne Košice – sever.

SidloMagnezitarska10

2004 až 2006

Diaľkové monitorovanie veľkoodberateľov plynu pomocou GSM siete pre SPP s prenosom informácií až do fakturačného systému na báze SAPu. Celková realizácia vyše 1200 odberných miest. Použitý vlastný monitorovací systém.

 

2004 až 2005

Softvérový systém „Gas manažment systém“ (GMS GAS) pre 4 regionálne centrá divízie distribúcie a ústredie SPP, zabezpečujúci štatistické spracovanie technologických a obchodných informácií z plynárenských regulačných staníc a odberných miest odberateľov plynu, vrátane ich validácie a prenosu do fakturačných systémov SAP. Celkovo vyše 400 klientov.

Manažérsky systém EPOS. Softvérový nástroj na manažérske riadenie a kontrolu činnosti v divízii distribúcie SPP. Viac ako 400 aplikácií.

 GMS Grafy

2004

Telemetrický systém pre GSM zber údajov z obchodných meradiel plynu v celkovom počte 250 systémov.

 DMRS 37

2003

Obchodné zastúpenie firmy Fargo Telecom pre predaj GSM/GPRS modemov MAESTRO na báze modulu Wavecom WismoQuik na Slovensku.

 

2002 až 2003

Monitorovací systém na zber údajov a ovládanie priemyselných technologických objektov pre protikoróznu ochranu v SPP-Distribúcia.

Monitorovanie a diaľkový GSM zber údajov z obchodných meradiel - prepočítavačov z odberných miest veľkoodberateľov plynu. Zber realizovaný zo 163 odberných miest.

 SCT5070 Home

2002

Vývoj meracieho a registračného systému pre protikoróznu ochranu v SPP.

 

2001

Obchodné zastúpenie firmy MAXON Europe Ltd. (Veľká Británia) v oblasti dátových GSM a GPRS prenosových systémov pre Slovensko.

 

2001 až 2002

Vývoj a výroba vlastného mikropočítačového systému na sledovanie a zber informácií z obchodných meradiel so vstavaným dátovým GSM modemom.

 

2000 až 2001

Vývoj a výroba komunikačných serverov pre SPP pre zber informácií z technológie pomocou GSM siete, ako aj privátnych rádiových sietí za pomoci rôznych komunikačných protokolov. Vývoj a výroba vlastného riadiaceho systému na monitorovanie a riadenie plynárenských regulačných staníc v celkovom množstve 100 aplikácií s prenosom dát pomocou siete GSM.

 

2000

Vývoj a realizácia 11 databázových SQL SMS serverov na automatizované sledovanie údajov z technológie a ich zasielaním formou SMS správ v GSM sieti.

 

1999

Vývoj a realizácia 11 SQL databázových multimediálnych pracovísk na spracovanie dokumentácie vo forme fotografií, video - obrazu, zvuku a textu z technologických procesov.

 

1996 až 2000

Vývoj a realizácia SQL databázového softwerového projektu na vyhodnocovanie údajov z 11 SCADA systémov pre rôzne odbory a oddelenia energetického závodu v rámci celého územia Slovenska. Realizovaných bolo 5 druhov pracovísk s vyše 80 inštaláciami.

GMS Monitoring Graph

1995

Vývoj a realizácia dátového retranslačného komunikačného systému na zber dát z technológie. (Použité na retranslačných bodoch Chopok a Poľana).

 

1992 až 1995

Prvé kompletné riešenie v SPP na Slovensku. Komplexný monitorovací systém 48 plynárenských regulačných staníc s rádiovým prenosom údajov v pásme 450MHz na dispečing plynárenského závodu. Celá dodávka "na kľúč" od monitorovania staníc vlastným technologickým počítačom, cez prenosové cesty (retranslačné body Sitno, Chopok, Poľana) s vlastným komunikačným protokolom, až po dispečing a jeho kompletné technické i programové vybavenie.

Velin

1994

Vývoj a výroba vlastného komunikačného systému na báze signálového procesora pre rádiový zber údajov v privátnej sieti.

 

1993

Monitorovací systém zásobovania plynom pre Univerzitu Mateja Bella v Banskej Bystrici.

 

1992

Zber informácií z pozorovacích staníc a ich prenos cez prenajaté i verejné okruhy do dispečerského centra pre Slovenský hydrometeorologický ústav Košice.

 

1991

Prvenstvo - Monitorovací systém na zber údajov z plynárenských regulačných staníc cez telefónnu linku, ktorý bol prezentovaný na Medzinárodnom sympóziu PLYN `91. Ide o prvú realizáciu mikropočítačového monitorovania s diaľkovým prenosom údajov v rámci plynárenstva na Slovensku i v Čechách.

 

 

 

BaWiT moduly

Moduly pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM, ETH, CDMA, RF, OLED, USB-TTL232. Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT
 • Prevodník USB-RS485.

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

PLC Systémy

Rada PLC modulov.

 • PLC-CPU - riadiaca jednotka
 • PLC-GSM
 • PLC-BIN8 - 8x binárny vstup
 • PLC-AIN8 - 8x analógový vstup
 • PLC-AIN4 - 4x analógový vstup
 • PLC-BOUT5 - 5x binárny výstup
 • PLC-PT100-3 - 3x PT100 vstup
 • PLC-PT1000 - 8x PT1000 vstup
 • PLC-SWITCH - Prepínač liniek
 • PLC-DISP - Modul zobrazovacej jednotky
 • PLC-UOUT - Modul analógových výstupov napätia
 • PLC-IOUT - Modul analógových výstupov prúdu
 • PLC-STEP - Modul ovládania krokového motora

BaWiT-C/M/F systémy

BaWiT-Easy/Tiny

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225