BaWiT-Easy

 Technické zariadenie SCT8510.00 - BaWiT-Easy je zjednodušená verzia telemetrického batériového systému určená na diaľkové odpočty energií elektriny, plynu a vody.

 Umožňuje priame pripojenie elektromeru (s výstupom RS485, alebo pripojením cez optohlavicu), pripojenie plynomeru (jeho impulzného výstupu), alebo pripojenie prepočítavača plynu (aj v zóne 2 - Ex) ako aj pripojenie vodomeru (na jeho impulzný výstup). Merané energie aj s možnosťou využitie služieb energetického auditu sú vyhodnocované a zobrazované cez energetický portál www.BaWiT.eu. Systém je možné využiť ako kontrolný systém nad nákupom energií na stráženie dohodnutých odberových množstiev aj s možnosťou odpínania spotrebičov, alebo zasielaním potrebných informácii pre lokálny dispečerský, alebo regulačný systém.

 Okrem uvedených možností pre kontrolu energií je možné systém využiť aj na iné automatizačné účely užívateľským naprogramovaním pomocou inštrukcií jazyka SPL™, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre batériové systémy radu BaWiT. Napájanie systému je možné ako z primárnych batériových článkov so životnosťou až 10 rokov tak aj z externého napájacieho zdroja.

 

BaWiT moduly

Moduly pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM, ETH, CDMA, RF, OLED, USB-TTL232. Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT
 • Prevodník USB-RS485.

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

PLC Systémy

Rada PLC modulov.

 • PLC-CPU - riadiaca jednotka
 • PLC-GSM
 • PLC-BIN8 - 8x binárny vstup
 • PLC-AIN8 - 8x analógový vstup
 • PLC-AIN4 - 4x analógový vstup
 • PLC-BOUT5 - 5x binárny výstup
 • PLC-PT100-3 - 3x PT100 vstup
 • PLC-PT1000 - 8x PT1000 vstup
 • PLC-SWITCH - Prepínač liniek
 • PLC-DISP - Modul zobrazovacej jednotky
 • PLC-UOUT - Modul analógových výstupov napätia
 • PLC-IOUT - Modul analógových výstupov prúdu
 • PLC-STEP - Modul ovládania krokového motora

BaWiT-C/M/F systémy

BaWiT-Easy/Tiny

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225