Monitorovanie malej vodnej elektrárne

Monitorovanie a sčasti aj ovládanie malej vodnej elektrárne. Telemetrické zariadenie pravidelne odosiela SMS statusy o vyrábanom výkone a výške vodnej hladiny. Zariadenie tiež slúži na ochranu objektu pred neautorizovaným vstupom. Ovládanie na diaľku umožňuje odstaviť prípadne zvona naštartovať elektráreň.

Cieľom aplikácie je monitorovanie stavu elektrárne a jej vypnutie cez SMS v prípade poruchy. Monitorovanie je realizované externými snímačmi. Zariadenie v pravidelných intervaloch zasiela SMS status, ktorý obsahuje aktuálne informácie o meraných veličinách. V prípade potreby je možné status vyžiadať na SMS dotaz. SMS správou odoslanou od užívateľa je možné zapnutie alebo vypnutie elektrárne.

Meria sa okamžitý výkon, ktorý je prepočítavaný na denný a mesačný výkon. Na začiatku mesiaca BaWiT odošle SMS správu s dodanou energiou za predošlý mesiac. Na druhom analógovom vstupe sa meria výška vodnej hladiny. Na dvoch binárnych vstupoch je pripojené diagnostikovanie chyby riadiaceho systému a chyby hydrauliky. Ďalšie binárne vstupy sú vyhradené pre autorizovaný vstup do objektu a otvorenie dverí. V prípade aktivovania týchto binárov sa odosiela SMS status s označením konkrétnej chyby - alarmu.

Telemetrické zariadenie je napájané z adaptéra a zálohované internou batériou. V prípade výpadku napájania BaWiT odošle SMS o výpadku a prechádza do úsporného režimu. Všetky namerané veličiny sa archivujú.

 

BaWiT moduly

Moduly pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM, ETH, CDMA, RF, OLED, USB-TTL232. Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT
 • Prevodník USB-RS485.

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

PLC Systémy

Rada PLC modulov.

 • PLC-CPU - riadiaca jednotka
 • PLC-GSM
 • PLC-BIN8 - 8x binárny vstup
 • PLC-AIN8 - 8x analógový vstup
 • PLC-AIN4 - 4x analógový vstup
 • PLC-BOUT5 - 5x binárny výstup
 • PLC-PT100-3 - 3x PT100 vstup
 • PLC-PT1000 - 8x PT1000 vstup
 • PLC-SWITCH - Prepínač liniek
 • PLC-DISP - Modul zobrazovacej jednotky
 • PLC-UOUT - Modul analógových výstupov napätia
 • PLC-IOUT - Modul analógových výstupov prúdu
 • PLC-STEP - Modul ovládania krokového motora

BaWiT-C/M/F systémy

BaWiT-Easy/Tiny

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225