Komunikačný server

Slúži na zber dát z technologických objektov. Pracuje v reálnom čase a využíva SQL databázu.

Komunikačný server (SCT3530) je určený na zber technologických dát z rôznych technologických objektov. Server je vybavený modulmi na spracovanie dát v Real-Time operačnom systéme, archiváciu a štatistické spracovanie v SQL databáze. Poskytuje možnosť predspracovania údajov pre nadradené systémy (SCADA...). Umožňuje komunikáciu pomocou rôznych protokolov a podporuje množstvo komunikačných služieb.

Komponenty:

 • GSM Moduly až do 18 GSM modemov - zber údajov zo 100-viek GSM bodov
 • IPC Moduly až do 7 multifunkčných modulov na spracovanie dát, jeden modul pre max. 10 vstupných komunikačných liniek
 • LCD Modul - na konfiguráciu a kontrolu
 • SQL Modul - so systémom Microsoft Windows 2000 a Microsoft SQL Server 2000 databázou
 • Zdvojený redundantný napájací zdroj so zdieľanou záťažou
 • DT Switch na prepájanie LCD, SQL a IPC modulov
 • RS232 porty na patch paneli RJ45
 • APC UPS
 • riadiace jednotky a iné
 

 


Projekt v SPP rieši pripojenie rôznych komunikačných systémov na SCADA systémy. Na zakázku boli vyvinuté a dodané komunikačné servery zabezpečujúce zber informácií pomocou rôznych komunikačných protokolov z rôznych komunikačných systémov, ako je privátna dátová rádiová sieť, GSM verejná dátová sieť a iné. Pre GSM monitorovanie a prenos informácií bol použitý vlastný monitorovací systém na báze vlastnej RTU.

V roku 2002 bolo inštalovaných 12 kusov Komunikačných serverov. V privátnej rádiovej aj v GSM sieti sú pripojené stovky technologických objektov. Technologický informačný systém energetického závodu pre Slovenský plynárenský priemysel Systém je určený na spracovanie a štatistické vyhodnocovanie údajov prenesených z 11 SCADA systémov. Realizácia štyroch druhov pracovísk (klientov) pre 11 závodov vrátane 11 serverov. V každom závode je inštalovaný server Compaq Proliant 3000, ktorý je prepojený so systémom SCADA. Všetky tieto servery sú navzájom prepojené prostredníctvom kostrovej siete WAN. Celkový počet pracovísk - klientov je väčší ako 100.

 

 

BaWiT moduly

Moduly pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM, ETH, CDMA, RF, OLED, USB-TTL232. Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT
 • Prevodník USB-RS485.

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

PLC Systémy

Rada PLC modulov.

 • PLC-CPU - riadiaca jednotka
 • PLC-GSM
 • PLC-BIN8 - 8x binárny vstup
 • PLC-AIN8 - 8x analógový vstup
 • PLC-AIN4 - 4x analógový vstup
 • PLC-BOUT5 - 5x binárny výstup
 • PLC-PT100-3 - 3x PT100 vstup
 • PLC-PT1000 - 8x PT1000 vstup
 • PLC-SWITCH - Prepínač liniek
 • PLC-DISP - Modul zobrazovacej jednotky
 • PLC-UOUT - Modul analógových výstupov napätia
 • PLC-IOUT - Modul analógových výstupov prúdu
 • PLC-STEP - Modul ovládania krokového motora

BaWiT-C/M/F systémy

BaWiT-Easy/Tiny

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225