Monitorovanie vlhkosti a teploty na lodiach

Monitorovanie teploty a vlhkosti v podpalubí lode. Automatické ovládanie čerpadla v závislosti od výšky hladiny vody.

 

Cieľom aplikácie je monitorovanie vlhkosti a teploty na lodiach. Okrem toho telemetrický systém sleduje úroveň hladinového snímača a binárny výstup z generátora. Dva analógové vstupy sú určené pre pripojenie Pt1000 a ďalšie dva pre vstup 4 – 20mA. BaWiT –E obsahuje aj bistabilné relé, ktorého výstup je určený pre alarmové spínanie v závislosti od binárneho vstupu od generátora. BaWiT –E v závislosti od behu generátora spína relé výstup. Pri prekročení požadovanej hodnoty teploty reaguje BaWiT –E zaslaním alarmovej SMS na prednastavených užívateľov. Alarm sa tiež odosiela, keď zopne spínač výšky hladiny, čo znamená, že hladina kvapaliny prekročila sledovanú úroveň.

Meranie vlhkosti a teploty prebieha každú hodinu a prenos dát prebieha raz za deň. Všetky namerané dáta sa archivujú. Na web stránke www.BaWiT.eu sa zobrazuje každá zmena stavu binárneho vstupu zo snímača hladiny, doba behu generátora, vlhkosti a teploty od oboch snímačov.

Doplnkové meranie teploty z čidla PT1000 a vzorkovanie analógovej hodnoty 4-20mA. Prenos dát na web www.BaWiT.eu.

 

BaWiT moduly

Moduly pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM, ETH, CDMA, RF, OLED, USB-TTL232. Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT
 • Prevodník USB-RS485.

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

PLC Systémy

Rada PLC modulov.

 • PLC-CPU - riadiaca jednotka
 • PLC-GSM
 • PLC-BIN8 - 8x binárny vstup
 • PLC-AIN8 - 8x analógový vstup
 • PLC-AIN4 - 4x analógový vstup
 • PLC-BOUT5 - 5x binárny výstup
 • PLC-PT100-3 - 3x PT100 vstup
 • PLC-PT1000 - 8x PT1000 vstup
 • PLC-SWITCH - Prepínač liniek
 • PLC-DISP - Modul zobrazovacej jednotky
 • PLC-UOUT - Modul analógových výstupov napätia
 • PLC-IOUT - Modul analógových výstupov prúdu
 • PLC-STEP - Modul ovládania krokového motora

BaWiT-C/M/F systémy

BaWiT-Easy/Tiny

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225