Monitorovanie teplôt v dodávkach potravín

Meranie teploty zabalených potravín prenášaných v dodávke ku zákazníkovi. Stráženie teplotných hraníc a odosielanie alarmových SMS. Ide o špeciálne vyhotovenie telemetrického zariadenia, ktoré obsahuje aj dobíjateľný akumulátor.

Cieľom aplikácie je monitorovanie teploty potravín v dodávkach. Každá jednotka pozostáva z BaWiTu –E, akumulátora a snímača teploty. Bawit –E je primárne napájaný z akumulátora a zálohovaný internou baterkou. Prepínačom na boku krabice sa prepína režim BaWiTu (režim spánku, režim merania a odosielania nameraných hodnôt). BaWiT –E je umiestnený tak, že z vonka je viditeľný displej na ktorom budú cyklicky rotovať dve hodnoty, z ktorých jedna predstavuje stav prepínača a druhá zobrazuje poslednú získanú teplotu zo snímača. Meraná teplota je strážená a pri prekročení prahovej hodnoty sa odošle alarmová SMS.

V režime spánku je možné dobíjať akumulátor. BaWiT archivuje 10000 nameraných hodnôt. Prednastavené je meranie na každých 30 sekúnd a odosielanie dát na každých 15 minút. Tieto nastavenia je možné podľa potreby zmeniť. Časové schémy sa aplikujú iba v režime merania. Na web stránke www.BaWiT.eu sa zobrazujú všetky teploty.

 

 

BaWiT moduly

Moduly pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM, ETH, CDMA, RF, OLED, USB-TTL232. Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT
 • Prevodník USB-RS485.

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

PLC Systémy

Rada PLC modulov.

 • PLC-CPU - riadiaca jednotka
 • PLC-GSM
 • PLC-BIN8 - 8x binárny vstup
 • PLC-AIN8 - 8x analógový vstup
 • PLC-AIN4 - 4x analógový vstup
 • PLC-BOUT5 - 5x binárny výstup
 • PLC-PT100-3 - 3x PT100 vstup
 • PLC-PT1000 - 8x PT1000 vstup
 • PLC-SWITCH - Prepínač liniek
 • PLC-DISP - Modul zobrazovacej jednotky
 • PLC-UOUT - Modul analógových výstupov napätia
 • PLC-IOUT - Modul analógových výstupov prúdu
 • PLC-STEP - Modul ovládania krokového motora

BaWiT-C/M/F systémy

BaWiT-Easy/Tiny

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225