Monitorovanie teplôt v budovách

Zber teplôt z rôznych miest vrámci budovy realizovaný prenosom cez RF. Dáta odosielané na web. Stráženie hraníc a odosielanie SMS alarmov pri ich prekročení.

 Celá aplikácia pozostáva z jedného BaWiTu –E a z troch BaWiTov –D. Každý BaWiT má k sebe pripojené 3 snímače teploty. Spolu sa teda sníma 12 teplôt z dvanástich snímačov. BaWiTy –D vyčítavajú teploty zo „svojich“ snímačov teploty podľa prednastavených časových schém nezávisle od BaWiTu –E. BaWiT –E potom podľa inej časovej schémy získava namerané hodnoty z BaWiTov –D. Tieto hodnoty, spolu aj so svojimi odosiela na server. Všetky teploty sú strážené a prekročenie hraníc generuje SMS alarm. SMS je odoslaná až keď je hodnota spracovaná. Archív uchováva 10000 posledných nameraných hodnôt pre každý dátový bod, čiže v prípade výpadku spojenia so serverom sa dáta nestratia. Tieto nastavenia sú predvolené a je možné ich zmeniť. Na web stránke www.BaWiT.eu sa zobrazuje všetkých 12 teplôt. Aplikácie ešte obsahuje aj štvrtý BaWiT –D, ktorý je typu USB a slúži ako PC rozhranie pre komunikáciu s aplikáciou na diaľku v rámci dosahu RF. Tento BaWiT je napájaný z USB počítača.

 

BaWiT moduly

Moduly pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM, ETH, CDMA, RF, OLED, USB-TTL232. Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT
 • Prevodník USB-RS485.

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

PLC Systémy

Rada PLC modulov.

 • PLC-CPU - riadiaca jednotka
 • PLC-GSM
 • PLC-BIN8 - 8x binárny vstup
 • PLC-AIN8 - 8x analógový vstup
 • PLC-AIN4 - 4x analógový vstup
 • PLC-BOUT5 - 5x binárny výstup
 • PLC-PT100-3 - 3x PT100 vstup
 • PLC-PT1000 - 8x PT1000 vstup
 • PLC-SWITCH - Prepínač liniek
 • PLC-DISP - Modul zobrazovacej jednotky
 • PLC-UOUT - Modul analógových výstupov napätia
 • PLC-IOUT - Modul analógových výstupov prúdu
 • PLC-STEP - Modul ovládania krokového motora

BaWiT-C/M/F systémy

BaWiT-Easy/Tiny

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225