Monitorovanie ozongenerátorov

Monitorovanie a ovládanie ozongenerátorov. Stráženie teplotných hraníc za účelom ovládania chladenia aby sa predišlo prehriatiu generátora. Ovládanie na diaľku cez web alebo SMS.


 Cieľom aplikácie je monitorovanie a ovládanie ozón generátora. Monitorovanie je realizované BaWiT-om –E a príslušnými snímačmi na meranie prúdenia vzduchu, úrovne ozónu a teploty. Množstvo vyprodukovaného ozónu je regulované priamo BaWiT-om na diaľku. Okrem toho je možné ozón generátor na diaľku aj vypnúť resp. zapnúť. Aplikácia monitoruje chod ozón generátora a vzhľadom na úroveň prúdenia vzduchu ho vypína alebo zapína, aby ho chránila pred prehriatím. Ovládanie na diaľku je realizované cez web alebo SMS.

 Pokiaľ je dostupné externé napájanie BaWiTu, tak zariadenie meria veličiny, odosiela dáta a vykonáva ďalšie úkony podľa dohodnutých nastavení, časových schém a konfigurácie. V prípade výpadku napájania prechádza BaWiT –E do úsporného režimu kedy nemeria ani neodosiela dáta. Na displeji BaWiTu –E cyklicky rotujú namerané hodnoty. Meranie analógových veličín rovnako ako odosielanie dát na server sa riadi časovými schémami. BaWiT –E umožňuje odosielať SMS alarmy. Tie sú nastavené na stráženie prúdenia vzduchu a podľa toho BaWiT aj vypína alebo zapína napájanie pre ozón generátor. Pri poklese chladenia pod spodnú prahovú úroveň sa BaWiT postará o to, aby sa vyplo napájania ozón generátora a odošle SMS na prednastavené číslo, že došlo k vypnutiu. V opačnom prípade, keď úroveň chladenia stúpne nad hornú úroveň sa BaWiT postará o zapnutie ozón generátora a o odoslanie SMS správy na prednastavené číslo s informáciou že systém beží.

 Všetky namerané veličiny sa archivujú, čiže v prípade výpadku GSM spojenia aj na niekoľko dní sa dáta nestratia. Všetky namerané dáta sa prenášajú na web www.BaWiT.eu.

 

BaWiT moduly

Moduly pre zariadenia BaWiT. Moduly GSM, ETH, CDMA, RF, OLED, USB-TTL232. Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT moduly.

BaWiT-A/B špeciálne

Mechanicky a chemicky odolné zariadenia BaWiT-A/B.

 • Systém BaWiT A/B s baterkovým napájaním
 • pracovný rozsah -40°C až +75°C
 • odolnosť voči vybráciám
 • vhodné do náročného prostredia
 • SPL programovací jazyk
 • (Zóna 1)

Bližšie informácie na stránkach pre BaWiT-A/B.

Snímače pre batériové systémy

Snímače BaWiT-SH4,ST4 a SM1.

 • Snímanie teploty
 • Snímanie vlhkosti a teploty
 • Snímanie magnetického poľa
 • Možnosť pripojenia na dlhšie vzdialenosti pomocou kábla
 • Možnosť zabudovania do systému BaWiT
 • Prevodník USB-RS485.

Bližšie informácie o produktoch radu BaWiT-S.

PLC Systémy

Rada PLC modulov.

 • PLC-CPU - riadiaca jednotka
 • PLC-GSM
 • PLC-BIN8 - 8x binárny vstup
 • PLC-AIN8 - 8x analógový vstup
 • PLC-AIN4 - 4x analógový vstup
 • PLC-BOUT5 - 5x binárny výstup
 • PLC-PT100-3 - 3x PT100 vstup
 • PLC-PT1000 - 8x PT1000 vstup
 • PLC-SWITCH - Prepínač liniek
 • PLC-DISP - Modul zobrazovacej jednotky
 • PLC-UOUT - Modul analógových výstupov napätia
 • PLC-IOUT - Modul analógových výstupov prúdu
 • PLC-STEP - Modul ovládania krokového motora

BaWiT-C/M/F systémy

BaWiT-Easy/Tiny

Soft & Control Technology s.r.o
Rastislavova 46
040 01 Košice - mestská časť Juh
Slovensko

IČO: 31 689 973
DIČ: 2020491968
IČ DPH: SK2020491968

Sekretariát e-mail  +421 55 7961 411
Obchod e-mail  +421 55 7961 401
Dispečing e-mail  +421 55 7961 433 
 +421 55 7961 444
 +421 905 901 225